Poštovane kolegice i kolege,
pozivam vas na Izvanrednu Skupštinu Hrvatskog vakuumskog društva, koja će se održati u utorak 1. rujna 2015. u 15,00 sati, u prostorijama Instituta za fiziku (Dvorana Mladen Paić 3. krilo) Bijenička cesta 46, Zagreb.
Razlog za sazivanje Izvanredne Skupštine je donošenje novog Statuta usklađenog sa Zakonom o udrugama, kako je najavljeno 21. srpnja 2015. prilikom otvaranja rasprave o novom Statutu.
Sukladno Statutu predlažem slijedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Donošenje novog Statuta HVD-a

Molim vas da se svakako odazovete na ovaj poziv, jer osim standardnog kvoruma za Skupštinu, izglasavnje Statuta donosi se natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Predsjednik HVD-a

IZVANREDNA SKUPŠTINA HRVATSKOG VAKUUMSKOG DRUŠTVA