Hrvatsko Vakuumsko Društvo (HVD) je neprofitabilna udruga koja povezuje ljude i institucije sa interesom za vakuumsku znanost, tehniku i primjenu.
Ciljevi Hrvatskog Vakuumskog Društva su unapređenje vakuumske znanosti i tehnike u svim njihovim aspektima, podrška i poticaj njihove primjene , kao i podrška i predstavljanje njegovih članova (preko devedeset fizičara, kemičara, strojara i inženjera).
Svoje aktivnosti HVD usmjerava ka organiziranju stručnih i tehničkih skupova sa Društvom za Vakumsku Tehniku Slovenije (godišnji bilateralni susret vidi: kategorija ISMVST) kao i drugih susreta na međunarodnom nivou kao što je JVC (Joint Vacuum Conference Series) i druge međunarodne konferencije kao European Vacuum Conference i International Conference on Thin Films.
Hrvatsko vakuumsko društvo član je:

International Union for Vacuum Science, Technique and Application

Hrvatskog inženjerskog saveza

Hrvatsko vakuumsko društvo na LinkedIN

Statut Hrvatskog Vakuumskog društva Statut  (pdf)

Statute of Croatian Vacuum Society STATUT_01.09.2015  (pdf) (in Croatian only)

CROATIAN VACUUM SOCIETY
(2017-2020)

 

 • President: dr. Maja Mičetić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za fiziku materijala, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-456-1173, fax: ++385-1-4680-114, email: maja.buljan@irb.hr
 • Vice-President: dr. Ivana Capan, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia
 • Secretary: dr. Stjepko Fazinić, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia
 • Tresurer: dr. Krešimir Salamon, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia

Board:

dr. Maja Mičetić, president UO

 • Ivan Jeren, dipl. ing, member , ALFA TIM d.o.o. Čulinečka cesta 25
  HR-10040 Zagreb, Croatia tel: ++385-1-2046875 fax: ++385-1-2046875
  email: info@alfatim.hr URL: Ivan Jeren
 • prof. dr. Mladen Petravić, Department of Physics, University of Rijeka
 • Mile Ivanda Institut Rudjer Boskovic Zavod za fiziku materijala Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: ++385-1- fax: ++385-1-4680-114 
 • Ivana Capan, vice president, Institut Ruđer Boskovic Zavod za fiziku materijala Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: ++385-1- fax: ++385-1-4680-114 email: capan@irb.hr
 • Stjepko Fazinic,  Institut Ruđer Boskovic, Zavod za eksperimentalnu fiziku
 • Prof.Dr. Damir Veža, Faculty of Science, Department of Physics
  Bijenicka 32, Zagreb, tel: ++385-1-4605-535, fax: ++385-1-4680-336, e-mail: veza@phy.hr
 • dr. Slobodan Milošević, member,  Institute of Physics, Bijenicka 46, P.O.Box 306, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-4698802, fax: ++385-1-4698889 email: slobodan@ifs.hr URL: Slobodan Milosevic
 • dr. Krešimir Salamon, Institut Ruđer Bošković, Bijenicka 54,  P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia email: ksalamon@irb.hr ;

Supervisory Board:

 • Prof. dr. Ante Bilušić, member UO Department of Phyisics, Faculty of Science, University of Split Nikole Tesle 12, HR-21000 Split tel: +385 21 384 078 fax: +385 21 384 086 e-mail: bilusic@pmfst.hr uRL: Ante Bilusic
 • Nikola Radic, president, Ruđer Bošković Institute, Department of Materials Physics, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: ++385-1-4680-224, fax: ++385-1-4680-114, email: radic@irb.hr
 • dr. Damir Šokčević, member, Institut Ruđer Bošković, Zavod za teorijsku fiziku, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-4680-214, fax: ++385-1-46804, email:

Members of the IUVSTA Divisions Electoral College (2016-2019)

Applied Surface Science Division………………..Mladen Petravić, Vice-chair
Biointerfaces………………………………………Galja Pletikapić
Electronic Materials & Processes Division……..Ivana Capan, Chair
Nanometer Structures Division………………….Maja Buljan
Plasma Science & Techniques Division………….Slobodan Milosevic
Surface Engineering Division…………………….Davor Gracin
Surface Science Division Electoral College……..Predrag Lazić
Thin Film Division………………………………….Nikola Radic
Vacuum Science and Technology Division……….Stjepko Fazinić

 

CROATIAN VACUUM SOCIETY
(2014-2017)

 • President: dr. Slobodan Milošević, Institute of Physics, Bijenicka 46, P.O.Box 306, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-4698802, fax: ++385-1-4698889 email: slobodan@ifs.hr URL: Slobodan Milosevic
 • Vice-President: dr. Maja Buljan, Institut Rudjer Boskovic, Zavod za fiziku materijala, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-456-1173, fax: ++385-1-4680-114, email: maja.buljan@irb.hr
 • Secretary: dr. Damir Šokčević, Institut Ruđer Bošković, Zavod za teorijsku fiziku, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-4680-214, fax: ++385-1-46804, email: sokcevic@thphys.irb.hr
 • Tresurer:
  dr. Marko Kralj, Institut za fiziku, Bijenicka 46, P.O.Box 306, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-4698916, fax: ++385-1-4698889
  email: mkralj@ifs.hr ; URL: Marko Kralj

Board:
dr. Slobodan Milošević, president UO
dr. Maja Buljan, vice-president UO
dr. Damir Šokčević, secretary, UO
dr. Marko Kralj, Tresurer

 • Ivan Jeren, dipl. ing, member , ALFA TIM d.o.o. Čulinečka cesta 25
  HR-10040 Zagreb, Croatia tel: ++385-1-2046875 fax: ++385-1-2046875
  email: info@alfatim.hr URL: Ivan Jeren
 • Prof. dr. Ante Bilušić, member UO Department of Phyisics, Faculty of Science, University of Split Nikole Tesle 12, HR-21000 Split tel: +385 21 384 078 fax: +385 21 384 086 e-mail: bilusic@pmfst.hr uRL: Ante Bilusic
 • Ivana Capan , member, Institut Rudjer Boskovic Zavod za fiziku materijala Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: ++385-1- fax: ++385-1-4680-114 email: capan@irb.hr
 • Nikola Radic, member, Ruđer Bošković Institute, Department of Materials Physics, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: ++385-1-4680-224, fax: ++385-1-4680-114, email: radic@irb.hr
 • Prof.Dr. Damir Veža, member, Faculty of Science, Department of Physics
  Bijenicka 32, Zagreb, tel: ++385-1-4605-535, fax: ++385-1-4680-336, e-mail: veza@phy.hr

Supervisory Board:

 • Josip Turković, dipl.ing. , member, CEI-Mikroelektronika, d.o.o.
  E3 – Elektrotehnika, energija, ekologija d.o.o., Kraljevićeva 13, 10 000 Zagreb, tel: ++385-1-2332-896, fax: ++385-1-2332-896 e-mail: jturkov2@zg.hinet.hr
 • Branko Pivac, president , Ruđer Bošković Institute, Department of Materials Physics, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: ++385-1-4561-068, fax: ++385-1-4680-114, email:pivac@rudjer.irb.hr URL: Branko Pivac HP
 • Prof. Dr. Anton Tonejc, member, Faculty of Science,Department of Physics.Bijenicka 32, Zagreb, tel: ++385-1-4605-529, fax: ++385-1-4680-336 ,e-mail:atonejc@phy.hr

 

Members of the IUVSTA Divisions Electoral College (2016-2019)

Applied Surface Science Division………………..Mladen Petravić, Vice-chair
Biointerfaces………………………………………Galja Pletikapić
Electronic Materials & Processes Division……..Ivana Capan, Chair
Nanometer Structures Division………………….Maja Buljan
Plasma Science & Techniques Division………….Slobodan Milosevic
Surface Engineering Division…………………….Davor Gracin
Surface Science Division Electoral College……..Predrag Lazić
Thin Film Division………………………………….Nikola Radic
Vacuum Science and Technology Division……….Stjepko Fazinić