Hrvatsko Vakuumsko Društvo (HVD) je neprofitabilna udruga koja povezuje ljude i institucije sa interesom za vakuumsku znanost, tehniku i primjenu.
Ciljevi Hrvatskog Vakuumskog Društva su unapređenje vakuumske znanosti i tehnike u svim njihovim aspektima, podrška i poticaj njihove primjene , kao i podrška i predstavljanje njegovih članova (preko devedeset fizičara, kemičara, strojara i inženjera).
Svoje aktivnosti HVD usmjerava ka organiziranju stručnih i tehničkih skupova sa Društvom za Vakumsku Tehniku Slovenije (godišnji bilateralni susret vidi: kategorija ISMVST) kao i drugih susreta na međunarodnom nivou kao što je JVC (Joint Vacuum Conference Series) i druge međunarodne konferencije kao European Vacuum Conference i International Conference on Thin Films.
Hrvatsko vakuumsko društvo član je:

International Union for Vacuum Science, Technique and Application

Hrvatskog inženjerskog saveza

Hrvatsko vakuumsko društvo na LinkedIN

Statut Hrvatskog Vakuumskog društva / Statute of Croatian Vacuum Society HVD Statut 2024  (in Croatian only)

CROATIAN VACUUM SOCIETY
(2023-2026)

 • President: doc. dr. sc. Nikša Krstulović, Institut za fiziku Zavod za fiziku materijala, Bijenička cesta 46, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 3300 183, email: niksak@ifs.hr 
 • Vice-President: doc. dr. sc. Vedran Đerek,  Department of Physics, Faculty of Science, Bijenička cesta 32,  HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 460 5535, email: vdjerek@phy.hr
 • Secretary: dr. sc. Marko Karlušić, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 456 0988, email: Marko.Karlusic@irb.hr
 • Treasurer: dr. Krešimir Salamon, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 456 1059, email: Kresimir.Salamon@irb.hr

Board:

 • doc. dr. sc. Nikša Krstulović (President), Institute of Physics, Bijenička cesta 46, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 3300 183, email: niksak@ifs.hr 
 • doc. dr. sc. Vedran Đerek (Vice-President),  Department of Physics, Faculty of Science, Bijenička cesta 32,  HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 460 5535, email: vdjerek@phy.hr
 • dr. sc. Maja Mičetić,  Ruđer Bošković Institute, Division of Material Physics, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel, +385 1 468 0224, email: maja.micetic@irb.hr
 • Ivan Jeren, dipl. ing, member , ALFA TIM d.o.o. Čulinečka cesta 25 HR-10040 Zagreb, Croatia tel: +385 1 2046875 fax: ++385 1 2046875
  email: info@alfatim.hr URL: Ivan Jeren
 • dr. sc. Iva Šrut Rakić, Institute of Physics, Bijenička cesta 46, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 3300 180, email: isrut@ifs.hr 
 • izv. prof. dr. sc. Mario Novak,  Department of Physics, Faculty of Science, Bijenička cesta 32,  HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 460 5550, email: mnovak@phy.hr
 • izv. prof. dr. sc. Robert Peter, Faculty of Physics, University of Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 2, HR-51000, Rijeka, Croatia, tel:+ 385 51 584 600, email: rpeter@phy.uniri.hr
 • dr. Krešimir Salamon, Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, Croatia. tel: +385 1 456 1059, email: Kresimir.Salamon@irb.hr
 • dr. sc. Marko Karlušić, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 456 0988, email: Marko.Karlusic@irb.hr

Supervisory Board:

 • dr. sc. Stjepko Fazinić (president of supervisory board), Ruđer Bošković Institute, Division of Material Physics, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 457 1254, email: stjepko.fazinic@irb.hr
 • dr. sc. Slobodan Milošević,  Institute of Physics, Bijenička cesta 46, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 4698822, email: slobodan@ifs.hr 
 • dr. sc. Mario Rakić, Institute of Physics, Bijenička cesta 46, HR-10000 Zagreb, Croatia. tel: +385 1 3300 184, email: mrakic@ifs.hr

Members of the IUVSTA Divisions Electoral College (2020-2022)

Applied Surface Science Division………………………..Marko Karlušić
Biointerfaces………………………………………………….Krešimir Salamon
Electronic Materials & Processes Division………………..Tihomir Car
Nanometer Structures Division………………………………Maja Mičetić
Plasma Science & Techniques Division………….Slobodan Milošević
Surface Engineering Division…………………………………Davor Gracin
Surface Science Division Electoral College……………..Ivor Lončarić
Thin Film Division…………………………………Jordi Sancho Parramon
Vacuum Science and Technology Division…………..Stjepko Fazinić

 

CROATIAN VACUUM SOCIETY
(2020-2023)

 • President: dr. Maja Mičetić, Institut Ruđer Bošković, Zavod za fiziku materijala, Bijenicka 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-456-1173, fax: ++385-1-4680-114, email: maja.micetic@irb.hr
 • Vice-President: dr. Nikša Krstulović, Institut za fiziku, Bijenička 46, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 469 8803 , email: niksak@ifs.hr
 • Secretary: dr. Stjepko Fazinić, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 457 1254, email: stjepko.fazinic@irb.hr
 • Treasurer: dr. Krešimir Salamon, Institut Ruđer Boškovć, Zavod za fiziku materijala, Bijenička 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 456 1059, email: Kresimir.Salamon@irb.hr

Board:

 • Dr. Sc. Maja Mičetić, (President), Ruđer Bošković Institute, Division of Material Physics, Bijenička cesta 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel, +385 1 468 0224, email: maja.micetic@irb.hr
 • Dr.sc. Nikša Krstulović (Vice president), Institute of Physics, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia. tel: +385 1 469 8803 , email: niksak@ifs.hr
 • Doc.dr.sc. Vedran Đerek, Faculty of Science, Department of Physics, Bijenicka 32, 10000 Zagreb, tel: +385 1 4605535, email: vdjerek@phy.hr 
 • Ivan Jeren, dipl. ing, member , ALFA TIM d.o.o. Čulinečka cesta 25 HR-10040 Zagreb, Croatia tel: ++385-1-2046875 fax: ++385-1-2046875
  email: info@alfatim.hr URL: Ivan Jeren
 • Mile Ivanda, Ruđer Bošković Institute, Division of Material Physics, Bijenička cesta 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia tel: +385 1 456 0928, email: ivanda@irb.hr
 • Ivana Capan, Ruđer Bošković Institute, Division of Material Physics, Bijenička cesta 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1- fax: ++385-1-4680-114 email: capan@irb.hr
 • Stjepko Fazinic (Secretary), Ruđer Bošković Institute, Division of Material Physics, Bijenička cesta 54, P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 1 457 1254, email: stjepko.fazinic@irb.hr
 • Dr. Sc. Mario Rakić, Institute of Physics, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb, Croatia. email: mrakic@ifs.hr, tel: +385 1 469 8844
 • dr. Krešimir Salamon, (Tresurer), Institut Ruđer Bošković, Bijenicka 54,  P.O.Box 180, HR-10000 Zagreb, Croatia. tel: +385 1 456 1059, email: Kresimir.Salamon@irb.hr

       Supervisory Board:

 • Prof. Dr. Sc Mladen Petravić,  University of Rijeka, Department of Physics. tel: ++385-51-584 622, email: mpetravic@phy.uniri.hr
 • Dr. Sc. Slobodan Milošević,  Institute of Physics, Bijenicka 46, P.O.Box 306, HR-10000 Zagreb, Croatia, tel: ++385-1-4698802, fax: ++385-1-4698889 email: slobodan@ifs.hr URL: Slobodan Milosevic
 • Prof. Dr. Sc. Damir Veža, Faculty of Science, Department of Physics, Bijenicka 32, Zagreb, tel: ++385-1-4605-535, fax: ++385-1-4680-336, e-mail: veza@phy.hr

 

Members of the IUVSTA Divisions Electoral College (2020-2022)

Applied Surface Science Division………………..Mladen Petravić, Vice-chair
Biointerfaces………………………………………Krešimir Salamon
Electronic Materials & Processes Division……..Ivana Capan, Chair
Nanometer Structures Division………………….Maja Mičetić
Plasma Science & Techniques Division………….Slobodan Milosevic
Surface Engineering Division…………………….Davor Gracin
Surface Science Division Electoral College……..Ivor Lončarić
Thin Film Division………………………………….Mile Ivanda
Vacuum Science and Technology Division……….Stjepko Fazinić