Pozivamo nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola da se priključe edukativno popularizatorskom projektu „Vakuum u osnovnoj i srednjoj školi“ koji provodi Hrvatsko vakuumsko društvo. Zainteresirani se mogu uključiti u neki od dostupnih mini-projekata u kojima profesori sa darovitim učenicima mogu sudjelovati u radu znanstveno-istraživačkih projekata u okviru tematike vakuumska znanost i tehnika ili u organizaciji radionica kojima bi se učenicima predstavila znanost o vakuumu.  Za više detalja obratiti se predsjednici društva (e-mail: maja.micetic@irb.hr).

Dostupne teme:

-Kapilarni efekt u mrežama pora za primjenu u senzoru za detekciju biomarkera stresa (fizika, srednja škola)

-Izrada mini uređaja za bežično umrežavanje pomoću Bluetooth sustava  (elektrotehnika, informatika, fizika, srednja škola)

 

Dovršene teme:

2018/2019:

-Porozne nano-memebrane: razmatranje svojstava razgranatih mreža pora u keramičkoj Al2O3 podlozi

-Optimizacija strukturnih parametara mreža nanošupljina za adsorpciju molekula plina

2016/2017:

Porozne nano-memebrane: razmatranje svojstava razgranatih mreža pora u keramičkoj Al2O3 podlozi

Prijave slati na e-mail: maja.micetic@irb.hr