ŠESTA VAKUUMSKA RADIONICA ODRŽANA JE U SKLOPU “DANA ZA ZNANOST” U KOPRIVNICI, U SUBOTU 31. SVIBNJA 2014. Dr. Marijan Biščan i dr. Zlatko Kregar u radionici ”Vakuum oko nas” prikazali su niz demonstracijskih pokusa s ciljem promoviranja teme vakuuma u obrazovanju a i općenito.http://www.ifs.hr/News.aspx?ID=192

 

 

PETA VAKUUMSKA RADIONICA ODRŽANA JE U ČETVRTAK 10. TRAVNJA 2014. U X. GIMNAZIJI U ZAGREBU U SKLOPU „DanA Ivana Supeka“. Radionicu su vodili dr. sc. Zlatko Kregar i Domagoj Kos. Radionica se sastojala od šest različitih pokusa koje su izvodili sami učenici, te su u tri uzastopne radionice uživalo ukupno sedamdesetak učenika. Reakcije učenika i tijek samih pokusa pogledajte u foto albumu koji se nalazi na stranicama Instituta za fiziku.  http://www.ifs.hr/Galleries/DaniIvanaSupeka1042014/ 

 

ČETVRTA VAKUUMSKA RADIONICA ODRŽANA JE 29. i 30. 08. 2013. u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a u suradnji s Hrvatskim vakuumskim društvom i Institutom za fiziku
Radionica s jedanaest postavljenih vježbi (Vaganje zraka, Voda u vakuumu, Zvuk u vakuumu, Vjetar u vakuumu, Balon u vakuumu, Čaša i papir, Prazna čaša, Magdeburške čaše, Vrenje u sisaljci, Gorenje i kisik, Tvrdloglava vrećica) održana je četiri puta za grupe od po 30-tak polaznika. Sudjelovali su profesori osnovnih i srednjih škola. Materijali u formatu pdf mogu se naći ovdje (4.096 Mb pdf).
Radionicu su vodili Berti Erjavec, Zlatko Kregar i Marijan Bišćan.
Zahvaljujemo kolegama i kolegicama koji su posudili vakuumske sisaljke: dr. Marko Kralj, dr. Silvije Vdović, Mario Rakić (IF), Tea Prohaska, prof. (I. gimnazija Zagreb), Dario Mičić, prof. (V. gimnazija, Zagreb).

 

TREĆA VAKUUMSKA RADIONICA ODRŽANA JE 15.07.2013. u Višnjanu polaznicima Znanstvenog kampa mladih.
Početno predavanje i radionicu sa pet vakuumskih vježbi održao je Zlatko Kregar. Vježbe su uključivale: zvuk u vakuumu, vjetar u vakuumu, voda u vakuumu, vaganje zraka te balon i kikiriki u vakuumu. Kao što se može vidjeti iz priloženih slika, djeca uzrasta od 5. i 6. razreda osnovnih škola izvanredno su prihvatila radionicu i postavljali su interesantna pitanja. Potrebno je zahvaliti i na posudbi vakuum pumpi: Silviju Vdoviću, prof. Mičiću, prof. Prohaski kao i osoblju Osnovne škole Jure Šurana u Višnjanu.

DRUGA VAKUUMSKA RADIONICA ODRŽANA JE 22.03.2013. u sklopu Otvorenog dana Instituta za fiziku u Zagrebu

Radionica sa pet postavljenih viježbi (Vaganje zraka, Voda u vakuumu, Zvuk u vakuumu, Vjetar u vakuumu i Balon u vakuumu) ponovljena je 14 puta za grupe od po 15-tak polaznika. Radionicu su isprobala vrtička djeca, osmoškolci i srednjoškolci. Dojmove tek očekujemo. Radionicu su vodili Zlatko Kregar i Marijan Bišćan.
Zahvaljujemo kolegama i kolegicama koji su posudili vakuumske sisaljke: dr. Marko Kralj, dr. Silvije Vdović, dr. Mladen Prester, Mario Rakić (IF), Tea Prohaska, prof. (I. gimnazija Zagreb), Dario Mičić, prof. (V. gimnazija, Zagreb). Zahvaljujemo gosp. Franji Zadravcu i gosp. Ivanu Čičku (IF) na tehničkoj pomoći i domaćinima na čelu sa dr. Mirtom Herak.

 

PRVA VAKUUMSKA RADIONICA ODRŽANA 11.01.2013. u Prirodoslovnoj školi “Vladimir Prelog” u Zagrebu

U sklopu stručnog skupa za nastavnike fizike u gimnazijama i strukovnim školama Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko–zagorske, Sisačko–moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko–križevačke, Bjelovarsko–bilogorske i Međimurske županije, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i u suradnji s Institutom za fiziku, te uz pomoć kolega sa IRB-a i PMF-a iz Zagreba, održana je prva vakuumska radionica HVD-a. Sudjelovalo je preko 100 kolegica i kolega iz 9 sjeverno hrvatskih županija.
Radne materijale za radionicu možete preuzeti ovdje (1.493 Mb pdf).
Tokom radionice provedena je anketa o stanju vakuumske opreme u školama, koju možete preuzeti ovdje (151 kb pdf). Anketa je i dalje otvorena i popunjeni obrazac može se poslati e-mailom.
Prigodno predavanje o vakuumu možete preuzeti ovdje (11.1 Mb ppt).
Popis demonstracijskih pokusa koje je izveo kolega Hrvoje Mesić možete preuzeti ovdje (1 Mb pdf).
Radionicu su izradili i postavili Berti Erjavec, Zlatko Kregar i Slobodan Milošević. Zahvaljujemo kolegama i kolegicama koji su posudili vakuumske sisaljke: dr. Milko Jakšić (IRB), dr. Marko Kralj, dr. Silvije Vdović, dr. Petar Pervan i dr. Miroslav Očko (IF), Tea Prohaska, prof. (I. gimnazija Zagreb), Dario Mičić, prof. (V. gimnazija, Zagreb), gosp. Hrvoje Mesić (PMF, Zagreb). Zahvaljujemo gosp. Franji Zadravcu i gosp. Ivanu Čičku (IF) na tehničkoj pomoći i domaćinima na čelu sa Suzanom Galović, prof.

“Vakuum u osnovnoj i srednjoj školi” – VuOSS – projekt Hrvatskog vakuumskog društva.
VuOSS je projekt Hrvatskog vakuumskog društva u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Institutom za fiziku s ciljem uvođenja vakuumske znanosti i tehnologije u nastavu fizike i prirodoslovlja. Pored predavanja i radionica, namjera je razviti dostupan „Vakuumski komplet za demonstracijske pokuse” za primjenu u nastavi i radu sa zainteresiranim učenicima. Projekt je otvoren za suradnju kako prema pojedincima tako i drugim ustanovama i poduzećima.